Kurs pierwszej pomocy – stopień podstawowy „plus”


foto-2016-02-18-10_46_50_1280x848 Kurs pierwszej pomocy – stopień podstawowy „plus”
Szkolenie kierowane jest do osób bez przeszkolenia medycznego, pragnących usystematyzować oraz poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. Kurs obejmuje podstawy postępowania przedmedycznego.

 

Program szkolenia:

 • aspekt prawny i etyczny udzielania pierwszej pomocy;
 • ogólne zasady bezpieczeństwa (zabezpieczenie i organizacja miejsca zdarzenia, zagrożenia, środki ochrony indywidualnej..);
 • apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie;
 • łańcuch ratunkowy;
 • zasady powiadamiania służb ratunkowych;
 • ocena przytomności;
 • postępowanie w zadławieniu;
 • omdlenie
 • postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna;
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa: dziecka / osoby dorosłej (* na podst. obowiązujących wytycznych Europejskie Rady Resuscytacji z 2015 r);
 • mechanizmy zatrzymania krążenia i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)

 

Czas trwania: 6 godz*.

Sposób realizacji: wykłady, pokaz, ćwiczenia praktyczne na fantomie, obsługa AED.

Koszt: **/os

Formularz kontaktowy:

pobierz

 

*  czas trwania godziny dydaktycznej to 45 min.

** koszt uzależniony od wielkości grupy.

 

Dla grupy zorganizowanej proponujemy szkolenie profilowane w dowolnym wymiarze czasowym i tematycznym.

W przypadku problemów związanych z wyborem odpowiedniego rodzaju kursu służymy pomocą. Z przyjemnością doradzimy Państwu wybór najwłaściwszego rodzaju szkolenia.
Informujemy, iż istnieje możliwość dostosowania szkolenia dla właściwej grupy odbiorców (np. z uwzględnieniem sytuacji, w których zaistniała konieczność udzielenia pomocy, oraz pod kątem potencjalnych zagrożeń występujących na określonych stanowiskach pracy).