Kurs pierwszej pomocy – stopień podstawowy


Kurs pierwszej pomocy – stopień podstawowy
Szkolenie kierowane jest do osób bez przeszkolenia medycznego, pragnących usystematyzować oraz poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. Kurs obejmuje podstawy postępowania przedmedycznego.

 

Program szkolenia:
• aspekt prawny i etyczny udzielania pierwszej pomocy;
• ogólne zasady bezpieczeństwa (zabezpieczenie i organizacja miejsca zdarzenia, zagrożenia, środki ochrony indywidualnej..);
• apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie;
• łańcuch ratunkowy;
• zasady powiadamiania służb ratunkowych;
• ocena przytomności;
• postępowanie w zadławieniu;
• postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna;
• resuscytacja krążeniowo – oddechowa: dziecka / osoby dorosłej (* na podst. obowiązujących wytycznych Europejskie Rady Resuscytacji z 2015 r);

 

Czas trwania: 5 godz*.

Sposób realizacji: wykłady, pokaz, ćwiczenia praktyczne na fantomie, obsługa AED.

Koszt: **/os

 Formularz kontaktowy:

pobierz

 

 

*  czas trwania godziny dydaktycznej to 45 min.

** koszt uzależniony od wielkości grupy.

 

Dla grupy zorganizowanej proponujemy szkolenie profilowane w dowolnym wymiarze czasowym i tematycznym.

W przypadku problemów związanych z wyborem odpowiedniego rodzaju kursu służymy pomocą. Z przyjemnością doradzimy Państwu wybór najwłaściwszego rodzaju szkolenia.
Informujemy, iż istnieje możliwość dostosowania szkolenia dla właściwej grupy odbiorców (np. z uwzględnieniem sytuacji, w których zaistniała konieczność udzielenia pomocy, oraz pod kątem potencjalnych zagrożeń występujących na określonych stanowiskach pracy).