Kurs pierwszej pomocy – stopień rozszerzony


fot_1019_1280x848_1280x848 Kurs pierwszej pomocy – stopień rozszerzony
Szkolenie dla osób wyznaczonych w zakładach pracy do udzielania pierwszej pomocy*** oraz: rodziców, opiekunów, osób indywidualnych – tych z przeszkoleniem medycznym, jak i bez niego, którzy pragną usystematyzować oraz poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. Kurs obejmuje podstawy postępowania przedmedycznego.

 

Program szkolenia:

 • aspekt prawny i etyczny udzielania pierwszej pomocy;
 • ogólne zasady bezpieczeństwa (zabezpieczenie i organizacja miejsca zdarzenia, zagrożenia, środki ochrony indywidualnej..);
 • apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie;
 • łańcuch ratunkowy;
 • zasady powiadamiania służb ratunkowych;
 • ocena przytomności;
 • postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna;
 • badanie fizykalne osoby ratowanej – podstawy;
 • urazy mechaniczne i obrażenia:
  • rany i krwotoki (postępowanie w szczególnych przypadkach: ciało obce w ranie, amputacja urazowa, wytrzewienie, rany penetrujące klatki piersiowej; krwawienie z nosa, krwotok zewnętrzny i wewnętrzny);
  • złamania, zwichnięcia, skręcenia;
  • oparzenia i odmrożenia;
  • tonięcie;
  • porażenie prądem, porażenie piorunem;
  • ukąszenie i użądlenie,
 • wybrane stany nagłe (postępowanie):
  • omdlenie;
  • zadławienie;
  • wstrząs anafilaktyczny;
  • padaczka;
  • cukrzyca;
  • zawał serca;
  • udar mózgu;
  • zatrucia;
 • postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna;
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa: dziecka / osoby dorosłej (* na podst. obowiązujących wytycznych Europejskie Rady Resuscytacji z 2015 r);
 • mechanizmy zatrzymania krążenia i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)

 

Czas trwania: 8 godz*.

Sposób realizacji: wykłady, pokaz, ćwiczenia praktyczne na fantomie, obsługa AED.

Koszt: **/os

Formularz kontaktowy:

pobierz

 

*  czas trwania godziny dydaktycznej to 45 min.

** koszt uzależniony od wielkości grupy.

*** art 207 §1 pkt 3 a Ustawy z dn. 21 listopada 2008 o zmianie ustawy – Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz.1460 z dn. 18 grudnia 2008).

 

Dla grupy zorganizowanej proponujemy szkolenie profilowane w dowolnym wymiarze czasowym i tematycznym.

W przypadku problemów związanych z wyborem odpowiedniego rodzaju kursu służymy pomocą. Z przyjemnością doradzimy Państwu wybór najwłaściwszego rodzaju szkolenia.
Informujemy, iż istnieje możliwość dostosowania szkolenia dla właściwej grupy odbiorców (np. z uwzględnieniem sytuacji, w których zaistniała konieczność udzielenia pomocy, oraz pod kątem potencjalnych zagrożeń występujących na określonych stanowiskach pracy).